OPĆI PRODAJNI UVJETI

 

Ovi opći prodajni uvjeti (u daljnjem tekstu „Opći prodajni uvjeti“) definiraju i uređuju načine pristupa i pregledavanja internetske stranice u vlasništvu Trgovačkog centra te određuju prava i obveze kupaca Poklon kartica u vezi s gore navedenom internetskom stranicom. 

 

Ispunjavanjem narudžbe na internetskoj stranici potvrđujete da ste upoznati s ovim Općim prodajnim uvjetima i da ih prihvaćate.

 

 

Članak 1.      DEFINICIJE

 

Kupac

Vi, su-ugovaratelj koji ste naručili ili nabavili jednu ili više Poklon kartica na internetskoj stranici.

Poklon kartica

Poklon kartica koju je Kupac kupio na internetskoj stranici, a koja je, prema potrebi, u fizičkom formatu (kartica u užem smislu riječi) kako bi se mogao koristiti elektronički novac stečen na mreži koju odredi Trgovački centar.

Trgovački centar

Trgovački centar Portanova, Svilajska 31a, 31000 Osijek, Hrvatska

Amplitudo d.d., Ivana Gundulića 5, 31000 Osijek, Hrvatska

Trgovački sud u Osijeku MBS 030085974, MB 2067943, OIB 76074314396

Opći uvjeti korištenja Poklon kartice

Opći uvjeti korištenja Poklon kartice.

Opći prodani uvjeti

Ovi prodajni uvjeti.

Mi

Trgovački centar.

Strana (strane)

Trgovački centar i kupac   

Tehnički partner

Giftify,  društvo s ograničenom odgovornošću sa sjedištem na adresi Cantersteen 47, 1000 Bruxelles (Belgija), koje je registrirano pri Banque Carrefour des Entreprises [trgovački registar Belgije] pod matičnim brojem društva 0820.246.648.

 

Internetska stranica

Internetska stranica portanova.giftify.net Trgovačkog centra gdje se mogu kupiti Poklon kartice.

 

Korisnik

Krajnji korisnik Poklon kartice. Kupac može ili ne mora biti Korisnik Poklon kartice, ovisno o tome koristi li je sam ili je daje trećoj strani.

 

Vi

Kupac.


ČLANAK 2.      NARUDŽBA POKLON KARTICE

 

Article 1.             

Article 2.             

2.1.           Na internetskoj stranici možete naručiti jednu ili više Poklon kartica. Iznos salda elektroničkog novca na Poklon kartici Kupac može odabrati među opcijama koje su dostupne prema zadanim postavkama ili koje je Kupac slobodno definirao unutar ograničenja prikazanih na internetskoj stranici. Kupoprodajna cijena Poklon kartica je iznos salda elektroničkog novca koji se može koristiti putem gore navedenih Poklon kartica, a koje podliježu dodatnim naknadama povezanim s obradom narudžbe, isporukom Poklon kartice ili dodatnim uslugama (npr. poklon kutije). Kupac je jasno obaviješten o ukupnoj cijeni zajedno s iznosima svih naknada prije završetka narudžbe.

 

2.2.           Narudžba je prihvaćena putem interneta kada Kupac klikne na odgovarajući gumb, čime također izražava svoje bezuvjetno prihvaćanje ovih Općih prodajnih uvjeta.

 

2.3.           Kupcu se odmah šalje potvrda narudžbe na adresu e-pošte koju je naveo.

 

2.4.           Kupac može platiti koristeći načine plaćanja prikazane na internetskoj stranici. Kupac posebno izjavljuje da je ovlašten koristiti stvarni način plaćanja odabran za plaćanje narudžbe.

 

2.5.           Trgovački centar ima pravo zaustaviti ili odbiti obradu bilo koje narudžbe Kupca ako je ili je bio uključen u bilo koju vrstu pravnog spora oko plaćanja prethodne narudžbe ili ako Trgovački centar ima razloga vjerovati da postoji prijevara povezana s njime i to je doista slučaj, bez potrebe da obrazlaže svoju odluku.

 

ČLANAK 3.      KORIŠTENJE POKLON KARTICA

 

Article 1.             

Article 2.             

Article 3.             

3.1.           Uvjeti korištenja Poklon kartica regulirani su Općim uvjetima korištenja Poklon kartica. 

 

3.2.           Kupac izjavljuje da je upoznat s Općim uvjetima korištenja Poklon kartica (gore navedenim) te da ih prihvaća.

 

3.3.           Korisnik je odgovoran za način korištenja Poklon kartice, pri čemu Kupac jamči poštivanje Općih uvjeta korištenja Poklon kartice ako istu koristi netko drugi, a ne Kupac.

 

članak 4.      VRIJEME OBRADE NARUDŽBE I ISPORUKE

 

4.1.           Nakon što je narudžba napravljena na internetskoj stranici i Kupac potvrdi plaćanje, Poklon kartice će biti isporučene ili dostupne Kupcu u skladu s opcijom koju je odabrao među onima dostupnima na internetskoj stranici kada je izvršio narudžbu.
 
4.2.           U slučaju više sile koja onemogućuje obradu narudžbe ili brzu otpremu Poklon kartica, imamo pravo otkazati narudžbu. Ako je narudžba otkazana, sve uplate koje je Kupac možda izvršio bit će vraćene, a Kupac će biti odmah obaviješten putem poruke e-pošte poslane na adresu e-pošte koju je naveo.
 
4.3.           Ukoliko naručenog proizvoda nema na zalihi, odmah ćemo vas obavijestiti putem e-pošte. U tom slučaju, narudžba će biti otkazana, a uplata će biti vraćena Kupcu.
 
4.4.           Vremena dostave navedena na internetskoj stranici prilikom izvršenja narudžbe su okvirna. Trudimo se pridržavati se navedenih rokova isporuke.
 
4.5.           Ako se Poklon kartice isporučuju, šalju se kurirskom službom koju odabere Kupac prilikom narudžbe odabirom jedne od opcija predloženih na internetskoj stranici. Poklon kartice dostavljaju se na adresu koju navede Kupac.
 
4.6.           Kupac je obaviješten o različitim cijenama i uvjetima dostave prije slanja narudžbe.
 
4.7.           Po narudžbi je moguće navesti samo jednu adresu za dostavu. Ako se Poklon kartice moraju dostaviti na više adresa, Kupac treba napraviti zasebne narudžbe za svaku od adresa dostave.
 
4.8.           Vlasništvo i rizici povezani s Poklon karticama prenose se prilikom njihove isporuke.
 

članak 5.      PRAVO NA OTKAZ

 

5.1.           Ako je Kupac potrošač, Kupac može otkazati svoju narudžbu, bez naknade i bez obrazloženja svoje odluke, u roku od (14) dana od izdavanja Poklon kartice.

 

5.2.           Za ostvarivanje prava na odustanak od ugovora, Kupac je dužan obavijestiti Trgovački centar o svojoj odluci putem jasno formulirane izjave koju upućuje Trgovačkom centru u navedenom roku. Obavijest se može poslati poštom, faksom ili elektroničkom poštom. Treba koristiti uzorak obrasca za povlačenje koji je dostupan u Prilogu 1. ovih Općih prodajnih uvjeta.

 

Ako se odlučite povući iz ugovora, morate vratiti Poklon karticu, o svojem trošku, u roku od četrnaest (14) dana nakon što ste nas obavijestili o svojoj odluci, a šalje se na sljedeću adresu:

 Trgovački centar Portanova, Ured uprave, ODJEL MARKETINGA, Svilajska 31a, Osijek

 

5.3.           Čim se primi zahtjev za odustajanje od ugovora, predmetna Poklon kartica može se daljinski onemogućiti.

 

5.4.           Ako se odlučite povući iz ugovora, vratit ćemo vam iznos plaćen za predmetnu Poklon karticu ili Poklon kartice, što uključuje naknade za dostavu (osim dodatnih naknada koje proizlaze iz činjenice da ste odabrali, ako je potrebno, drugi način dostave osim najjeftinijeg standardnog načina dostave koji mi predlažemo) što je prije moguće, a u svakom slučaju ne kasnije od 14 dana od dana kada smo obaviješteni o vašoj odluci o raskidu ugovora. Zatim ćemo vam vratiti iznos koji ste platili istim načinom plaćanja koji ste koristili za početnu transakciju, osim ako izričito ne pristanete na drugi način; u svakom slučaju, nećete imati nikakve troškove s ovim povratom novca.

 

5.5.           Imamo pravo odgoditi povrat novca dok se ne primi fizička Poklon kartica (ili više njih) s kojom je povezano pravo na povlačenje, ili dok ne dostavite dokaz da je(su) poslana(e).

 

5.6.      Ako je(su) Poklon kartica(e) iskorištena(e), u cijelosti ili djelomično, ne može(gu) se vratiti. Kupac jasno potvrđuje da se u slučaju korištenja Poklon kartice, u cijelosti ili djelomično, odriče prava na povlačenje iz povezanog ugovora.

 

ČLANAK 6.      SUKLADNOST I JAMSTVO

 

Article 1.  

Article 2.  

Article 3.  

Article 4.  

Article 5.  

Article 6.  

 6.1. U slučaju fizičkih poklon kartica i ako je Kupac potrošač, Kupac može ostvariti prava predviđena u hrvatskom zakonodavstvu za zaštitu potrošača u slučaju nesukladnosti vezane uz Poklon karticu. Kupac je dužan odmah, a najkasnije u roku od dva (2) mjeseca od saznanja za nesukladnost, obavijestiti Trgovački centar.

Ovo jamstvo pokriva samo nesukladnosti koje postoje u trenutku kada je Poklon kartica isporučena. Kvarovi ili nedostaci uzrokovani bilo kakvom pogrešnom uporabom, poput oštećenja vodom, nemarom i istrošenosti, nisu pokriveni ovim jamstvom.
  

6.2.           U slučaju neusklađenosti u vezi s Poklon karticom, Kupac je dužan vratiti neispravnu Poklon karticu Trgovačkom centru u skladu s člankom, a Trgovački centar će zatim automatski izdati drugu fizičku Poklon karticu.

 

ČLANAK 7.      ODGOVORNOST

 

7.1.           Odgovornost Trgovačkog centra ograničena je na slučaj grubog nemara ili prijevare. Trgovački centar se ni pod kojim okolnostima ne može smatrati odgovornim za popravak neizravne štete (npr. štete po ugledu, izgubljene dobiti ili bilo čega drugog) koju pretrpi Kupac.

 

7.2.           Trgovački centar ne može se smatrati odgovornim za bilo kakve neugodnosti ili štetu nastalu korištenjem internetske mreže, a vezanu uz višu silu, posebice prekid usluge, vanjski upad ili računalni virus ili bilo koji drugi događaj koji se smatra višom silom, sukladno sudskoj praksi belgijskih sudova.

 

7.3.           U mjeri u kojoj je to zakonom dopušteno, Trgovački centar se ne može smatrati odgovornim za bilo kakvu štetu nastalu izravno ili neizravno korištenjem internetske stranice.

 

7.4.           Trgovački centar ne jamči neometan rad internetske stranice. U mjeri u kojoj je to zakonom dopušteno, Trgovački centar se ni na koji način ne može smatrati odgovornim za kvar ili prekid internetske veze ili bilo koju drugu izravnu ili neizravnu štetu koja bi mogla nastati pristupom ili korištenjem internetske stranice. Trgovački centar se ne može smatrati odgovornim ni za kakvu štetu uzrokovanu ispadom usluge, tehničkim greškama, virusom ili bilo kojim drugim čimbenikom nad kojim Trgovački centar nema kontrolu.

 

ČLANAK 8.      OSOBNI PODACI

 

8.1.           Poštujemo vaš privatni život i pridržavamo se Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR). Kada koristite našu internetsku stranicu i napravite narudžbu, dobivamo određene dijelove osobnih podataka o vama. U našoj politici povjerljivosti možete saznati koje osobne podatke prikupljamo i u koje svrhe. Ovdje možete pronaći našu politiku povjerljivosti: https://portanova.hr/hr/legals/1-pravila-privatnosti

 

ČLANAK 9.      INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO

 

Article 9.             

9.1.           Svi elementi sadržani na internetskoj stranici, bilo da su verbalni, vizualni ili zvučni, uključujući temeljnu tehnologiju i naziv domene, isključivo su vlasništvo Trgovačkog centra ili njegovog Tehničkog partnera. Korištenje i prezentacija ovih elemenata na internetskoj stranici ne podrazumijeva nikakvo odricanje od prava Trgovačkog centra ili njegovog Tehničkog partnera niti bilo kakvo implicitno ovlaštenje za korištenje svih ili dijela ovih elemenata, bez prethodnog pisanog pristanka Trgovačkog centra ili njegovog pružatelja tehničkih usluga.

 

9.2.           Svaka hipertekstualna poveznica poslana nezakonito na internetsku stranicu, bez obzira na tehniku koja se koristi, strogo je zabranjena (što uključuje, ali nije ograničeno na „uokvirivanje“ (framing) i „umetnuto povezivanje“ (inline linking)). U svakom slučaju, svaka nezakonita poveznica mora biti uklonjena na zahtjev Trgovačkog centra ili Tehničkog partnera.

 

ČLANAK 10.    RAZNO

 

10.1.        Činjenica da odlučimo ne primjenjivati ove Opće prodajne uvjete (ili dio ovih Općih prodajnih uvjeta) ne može se ni pod kojim okolnostima tumačiti kao odricanje od bilo kojeg prava u skladu s ovim Općim prodajnim uvjetima na kasniji datum ili u odnosu na drugog Kupca.

 

10.2.        Komunikacija između nas i Kupca odvijat će se na hrvatskom ili engleskom jeziku putem telefona ili e-pošte.

 

ČLANAK 11.    PRIGOVORI, PRAVO I NADLEŽNOST

 

Article 1.          

Article 2.          

Article 3.          

Article 4.          

Article 5.          

Article 6.          

Article 7.          

Article 8.          

Article 9.          

Article 10.          

Article 11.          

11.1.        Sva naša prava i obveze, kao i prava i obveze Kupca, regulirana su i moraju se tumačiti u skladu s hrvatskim pravom.

 

11.2.        Ukoliko niste zadovoljni našim uslugama, možete nam poslati pritužbu, pisanim putem uz potvrdu primitka putem e-pošte ili telefona na sljedeće kontakt podatke:

 

Trgovački centar Portanova

Svilajska 31a, 31000 Osijek, Hrvatska

T +385 (0)31 321 215

F +385 (0)31 321 218

M portanova@portanova.hr

 

11.3.        Ukoliko ste potrošač i niste zadovoljni našom uslugom ili načinom na koji smo obradili vaš prigovor interno, imate mogućnost podnošenja žalbe putem jednog od sljedećih mehanizama za rješavanje sporova: Europska komisija nudi besplatnu platformu za online rješavanje sporova (ODR) koju možete pronaći ovdje: https:/ /ec.europa.eu/consumers/odr/; ili možete pokušati postići mirno rješenje spora putem tijela koje djeluju u Republici Hrvatskoj, nadležnih za alternativno rješavanje potrošačkih sporova. Postupak možete pokrenuti pred Centrom za mirenje Hrvatske udruge za mirenje, Zagreb, Kneza Mislava 12, putem e-maila info@mirenje.hr .

 

11.4.        Neovisno o pravno obvezujućim derogativnim odredbama koje predviđaju nadležnost drugih jurisdikcija (primjerice za potrošače), Trgovački centar i Kupac mogu, kao tužitelj ili tuženik, podnijeti svaki spor koji proizlazi, izravno ili neizravno, iz njihovog ugovornog odnosa ili koji je s njim povezan, sudovima u Osijeku.

 

Prilog 1. – Obrazac za povlačenje

 

(Ako se želite povući iz ugovora, ispunite ovaj obrazac i pošaljite nam ga).

 

— Prima [NAZIV I ADRESA TRGOVAČKOG CENTRA]]

 

— Ja/mi (*[1]) vas ovim putem obavještavam/ obavještavamo (*) da se želim/želimo (*) povući iz ugovora o prodaji proizvoda (*)/o pružanju usluga (*) navedenih u nastavku

 

— Naručene (*)/primljene (*)

 

 — Ime potrošača

 

— Adresa potrošača

 

 — Potpis potrošača (samo ako se obavijest šalje putem ispisa ovog obrasca na papiru).

 

— Datum.[1] (*) Prekrižiti nepotrebno